ขายตึกมีผู้เช่าคลองหลวง 27 รายได้ดีมาก แสนห้า ต่อเดือน 15X,XXX ฿ กู้ได้สูง

ขายตึกพร้อมห้องเช่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *