ขายที่ดินตำแหน่งสวยมาก 5-0-4.2 ไร่ ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี

ขายที่ดินตำแหน่งสวยมาก 5-0-4.2 ไร่ ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี

2202ACL0043 ขายที่ดินตำแหน่งสวยมาก 5-0-4.2 ไร่ (2แปลง) หน้ากว้าง 33 เมตร ลึก 178 เมตร
ทำเลดี ใจกลางเมืองจันทบุรี เหมาะสำหรับทุกโครงการ ทำธุรกิจโรงแรม, รีสอร์ท หรือทำโครงการบ้านจัดสรรได้
2202ACL0043very nice land location for sale, 5-0-4.2 rai, width 33 meters, depth 178 meters.
Good location in the heart of Chanthaburi Suitable for every project can run a hotel, resort or do a housing project

ที่ตั้งทรัพย์ : ซอยเกาะล้อมชะนี ถนนจันทรนิมิต 2 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
Location Property: T.Chanthanimit, A.Mueang, Chanthaburi Province 22000

ราคาขาย 48,000,000บาท คิดเป็น 23,950 บาท ต่อตารางวา
Selling price 48,000,000 Baht, equivalent to 23,950 Baht per sqwah

ลิงค์ทรัพย์ / Property link: https://bit.ly/3Hzvnv2
ปักหมุด/ Pinned:https://maps.app.goo.gl/NroZaX4VxhZSJ6tVA

หน้าที่ดินอยู่ทางทิศตะวันตก
The land faces facing west

***** พื้นที่ดินเขตสีเหลือง คือ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
***** Yellow Zone: Categories as Low-density residential area.

จุดเด่นของทรัพย์/Property highlights
1. ที่ดินสวย ถมแล้ว ทำเลดี อยู่ในตัวเมืองจันทบุรี
1. Beautiful land, reclamation, good location, in downtown Chanthaburi.
2. น้ำประปา-ไฟฟ้า เข้าถึง
2. Water and Electricity supplies are ready to be used.

3. การเดินทางสะดวก เข้า-ออก ได้ 3 ทาง ถนนโรงเรียนลาซานจันทบุรี (มารดาพิทักษ์), ซอยเกาะล้อมชะนี และ ถนนศรีรัตน์ (3154)
3. Convenient transportation, in-out in 3 ways, Lasan Chanthaburi School Road (Mother Phithak), Soi Koh Lom Chani and Srirat Road (3154).
4. สาธารณูปโภคครบครัน เหมาะสำหรับทุกโครงการ ทำธุรกิจโรงแรม, รีสอร์ท หรือทำโครงการบ้านจัดสรรได้
4. Complete utilities Suitable for every project Can run a hotel, resort or do a housing project
5. มีคลองน้ำผ่านใช้ได้ตลอดปี
5.There is water-distribution canal all time.

สถานที่ใกล้เคียง/Nearby Places
1.โรงแรมเหลืองจันทร์ออร์คิด 120เมตร
1. Lueangchan Orchid Hotel 120 meters
2.บ้านพักผู้สูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ 1.2 กม.
2.Elderly Home Camillian Social Center 1.2 km.
3.อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลจันทบุรี1.3 กม.
3. Cathedral of the Immaculate Conception Chanthaburi 1.3 km.
4.โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท จันทบุรี 1.9 กม.
4.Maneechan Resort Hotel Chanthaburi 1.9 km.
5. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลจันทบุรี 2.2 กม.
5.Central Chanthaburi Shopping Center 2.2 km.
6. โรงพยาบาลสิริเวช 2.3 กม.
6. Sirivej Hospital 2.3 km.
7.โรบินสัน จันทบุรี 2.6 กม.
7.Robinson Chanthaburi 2.6 km.
8.ถนนจันทรนิมิต 2 700 เมตร
8.Thanon Chan Nimit 2 700 meters
9.ที่ดินติดถนนลาดยาง (กว้าง 5 เมตร)
9.Land adjacent to asphalt road (5 meters wide)
10. ห่างถนนหลัก 2.2 กม. (ถนนสุขุมวิท หมายเลข 3)
10. 2.2 km. away from the main road (Sukhumvit Road No. 3)
the land. reach the front of the land.
11. ห่างจากอำเภอเมืองจันทบุรี 4 กม.
11. 4 km from Mueang Chanthaburi District

สนใจสอบถามรายละเอียด ได้ครับ
คุณเพิ่มพร ศรีรัตนวารี
Tel: 095-4615256, 085-0149449
Contact for more information:
Mr. PermpornSrirattanavaree
Mobile : +66954615256, +66850149449

PropertyAdvantage
www.facebook.com/aclpropertyadvantage/
Email: permporn.acl@gmail.com
Email: permporn@advantage.co.th
www.advantage.co.th
www.propertyadvantage.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar