ขายที่ดินใน อ.เมืองปราจีนบุรี 2-2-77 ไร่ ถมแล้ว ทำเลดี ราคาถูก!!

ขายที่ดินใน อ.เมืองปราจีนบุรี 2-2-77 ไร่ ถมแล้ว ทำเลดี ราคาถูก!!

2207ACL1767ขายที่ดิน 2-2-77 ไร่ ถมแล้ว ทำเลดี ราคาถูก!! หน้ากว้าง 39 เมตร ลึก 157 เมตรเหมาะสร้างที่อยู่อาศัย หอพัก อพาร์เม้นท์ ออฟฟิศ หรือซื้อไว้เกร็งกำไร
2207ACL1767 Land for sale 2-2-77 rai, filled, good location, cheap price!! Width 39 meters, depth 157 meters, suitable for building a residence, dormitory, apartment, office or buying for speculation.

ที่ตั้งทรัพย์ : ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
Property Location: Dong KhilekSubdistrict, Mueang District, Prachinburi Province 25000
ทิศ หน้าที่ดินอยู่ทางทิศตะวันออก
The land face is on the east side.

ลิงค์ทรัพย์ / Property Link https://linevoom.line.me/post/1165726266762930311
ที่ตั้งทรัพย์ / Property Location https://goo.gl/maps/uCZksXdvp4qBeCEJA

ราคาขาย 3,500,00 บาท คิดเป็น 3,250 บาทต่อตารางวา
Selling price 3,500,00baht, equivalent to 3,250 baht per square wa.

*****พื้นที่สีเขียว ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
***** Green area Irrigation and agricultural land

จุดเด่นของทรัพย์ / Highlight of property
1.ที่ดินถมแล้วสวยมาก
1. The land is filled and very beautiful.
2. ที่ดินอยู่ในแหล่งชุมชน
2.The land is in the community area.
3.การเดินทางสะดวก
3.convenient transportation
4. น้ำประปาและไฟฟ้าเข้าถึงหน้าที่ดิน
4.Water supply and electricity can be access

สถานที่ใกล้เคียง / Nearby Places
1.โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง 450 เมตร
1. Ban KhonKhwang Community School 450 meters
2.ตลาดชุมชนตำบลดงขี้เหล็ก 550 เมตร
2. Community Market, Dong KhiLekSubdistrict, 550 meters
3.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงขี้เหล็ก 1.1 กม..
3. Dong Khilek Health Promoting Hospital 1.1 km.
4.ตลาดนัดดงบัง 3.4 กม.
4. Dong Bang Market 3.4 km.
5.ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 8.5 กม.
5. SomdejPhraNaresuan the Great Shrine 8.5 km.
6.ห่างจากถนนหลัก 230 เมตร (ถนนสุวรรณศร หมายเลข33 )
6. 230 meters from the main road (Suwannasorn Road No. 33 )
7. ทางเข้าทรัพย์เป็นถนนคอนกรีต ประมาณ4 เมตร
7. The entrance to the estate is a concrete road about 6 meters

8.ห่างจากอำเภอ15.3 กม.ห่างจากตัวจังหวัด15.3 กม.
8. Away from the district 15.3 km. away from the province 15.3 km.

สนใจสอบถามรายละเอียด ได้ครับ
คุณเพิ่มพร ศรีรัตนวารี
Tel: 095-4615256, 085-0149449

Contact for more information:
Mr. Permporn Srirattanavaree
Mobile : +66954615256, +66850149449

Advantage Thai Real Estate
www.facebook.com/aclpropertyadvantage/
Email: permporn.acl@gmail.com
Email: permporn@advantage.co.th
www.advantage.co.th
www.propertyadvantage.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar