ขายที่ดิน 2-0-11 ไร่ บ้านหล่าย ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง

ขายที่ดิน 2-0-11 ไร่ บ้านหล่าย ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง

2205ACL1808 ขายที่ดิน 2-0-11 ไร่ หน้ากว้าง 33 เมตร ลึก 107 เมตรทำเลดี ติดถนนคอนกรีต ร่มรื่น บรรยากาศดี เหมาะสำหรับทำการเกษตร, รีสอร์ท,บ้านสวน/โฮมสเตย์ หรือซื้อไว้เกร็งกำไรได้
2205ACL1808 Land for sale I Lampang 2-0-11 rai, width 33 meters, length107 meters, good location, next to the concrete road, shady, good atmosphere, suitable for farming, resorts, garden houses/homestays or buy it for speculation

ที่ตั้งทรัพย์ : บ้านหล่าย ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170
Location: Ban Lai, Sop Prap Subdistrict, Sop Prap District, Lampang Province 52170

หน้าที่ดินหันไปทางทิศใต้
Front of land faced to south

ลิงค์ทรัพย์ / Property Link: https://linevoom.line.me/post/1165491558556224074
ที่ตั้งทรัพย์ / Property Location:https://goo.gl/maps/GQYDirptd2PDepbw6

ราคาขาย 900,000 บาทคิดเป็น 1,170 บาทต่อตารางวา
Selling price 900,000 Baht (Equivalent to 1,170 Baht per sq. wah)

*****พื้นที่สีชมพู ที่ดินประเภทโครงการคมนาคมและขนส่ง
*****Pink area Land in the category of transportation and transportation projects

จุดเด่นทรัพย์ /Property Highlight
1. ที่ดินสวย ร่มรื่น บรรยากาศดีมาก
1. Beautiful land, shady, very good atmosphere.
2. การเดินทางสะดวก เข้า-ออก ได้หลายเส้นทาง ด้านหน้าติดถนนคอนกรีต (กว้าง 5 เมตร)
2. Convenient location to reach by multiple routes, Front facing the concrete road (5 meters wide)
3. ไฟฟ้าเข้าถึง มีปั๊มน้ำ ใช้เป็นน้ำบาดาล
3. Electricity access, there is a water pump used for groundwater.
4. ทำเลดี อยู่ใกล้ตัวอำเภอ, ใกล้แม่น้ำวัง, ใกล้ถนนหลัก (ถนนพหลโยธิน)
4. Good location, near the district, near the Wang River, near the main road (Phahonyothin Road)

สถานที่ใกล้เคียง / Nearby Places
1.วัดหลวงสบปราบ 1.4 กม.
1.Wat Luang Sop Prap1.4 km.
2.ตลาดสดเทศบาลตำบลสบปราบ 1.5 กม.
2.Sop Prap Subdistrict Municipality Fresh Market 1.5 km.
3. โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 1.9 กม.
3.Sop Prap Kindergarten 1.9 km.
4.โรงพยาบาลสบปราบ 5.7 กม.
4.Sop Prap Hospital 5.7 km.
5. ห่างจากถนนหลัก 1.5 กม. (ถนนพหลโยธิน หมายเลข1)ห่างจากถนนทางหลวงชนบทลำปาง (1014) 500 เมตร
5. Away from the main road (Phahonyothin Road No.1)1.5 km. away from the rural road in Lampang (1014)500 meters
6. ห่างจากอำเภอสบปราบ 2.2 กม.ห่างจากจังหวัดลำปาง58กม.
6. Away from the Sop Prap District 2.2 Km away from the Lampang Province58 km
7.ทางเข้าทรัพย์เป็นถนนคอนกรีต (กว้าง5เมตร)
7. The entrance to the property is a concrete road (5 meters wide).
8. ที่ดินเสมอถนน
8Land is side by road

สนใจสอบถามรายละเอียด ได้ครับ
คุณเพิ่มพร ศรีรัตนวารี
Tel: 095-4615256, 085-0149449

Contact for more information:
Mr. Permporn Srirattanavaree
Mobile : +66954615256, +66850149449

Property Advantage
www.facebook.com/aclpropertyadvantage/
Email: permporn.acl@gmail.com
Email: permporn@advantage.co.th
www.advantage.co.th
www.propertyadvantage.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar